Т. ШЕВЧЕНКО. РОЗПОВІДЬ ПРО ПИСЬМЕННИКА. ПОЕМА «ГАМАЛІЯ». РОМАНТИЧНА ІДЕАЛІЗАЦІЯ ЧАСІВ КОЗАЧЧИНИ

Мета: засвоїти основні віхи життя й творчості письменника; Розширити знання учнів про криваві і спустошливі напади татарів і турків на Україну в ХVІ ст.; розкрити ідейно-художній зміст твору; поглибити знання школярів про жанр ліро-епічної поеми; розвивати навички коментованого читання; виховувати в школярів повагу до історичного минулого нашого народу.Тип уроку: засвоєння нових знань. Обладнання: портрет Т. Шевченка, «Кобзар», твори українських народних дум «Невільники на каторзі», «Олексій Попович», «Самійло Кішка», «Маруся Богуславка», «Втеча трьох братів з Азова» та інші, репродукція картини С.Васильківського «Козаки в степу», портрети ватажків. ХІД УРОКУ I. Мотивація Навчальної Діяльності Учнів. Оголошення Теми І Мети Уроку II. Сприйняття Та Засвоєння Учнями Нового Матеріалу Пригадати твори Т. Шевченка, що вивчалися в попередніх класах.Розповідь учителя про основні віхи життя і творчості письменника. Складання таблиці-опори.

1814, 9 березня Народився в кріпацькій родині на Звенигородській землі. Сполучив східно - (козацьких нащадків) та західноукраїнську (по матері) кров
1830 Козачком у Вільнюсі спостерігав у рік польського повстання гідність народу, який піднявся скинути колоніальне ярмо
1838 Викуплений із кріпацтва, навчався у Петербурзькій академії мистецтв (учень К. Брюллова)


1840 Вийшов «Кобзар», відкривши «новий світ поезій» (І. Франко)
1843-1847 Нову пору творчості започаткувала перша (1843–1845) і друга (1847) подорожі в Україну
1847-1857 Арешт як кирило мефодіївця, слідство в казематах III відділу, тяжке заслання, засланська творчість попри Царську заборону
1857-1861 Вихід із азіатської неволі, останні плідні творчі роки
1861 10 березня Помер у Петербурзі. Перепохований на Чернечій (Тарасовій) горі у Каневі

3. Коротка розповідь учня-історикознавця про криваві і спустошливі напади татар і турків на Україну в ХVІ ст В одному тільки 1537 році (і то лише на Волині) було забрано в полон понад 15 тисяч людей.Недаремно один торговець, що постійно сидів біля брами в Каффі, спостерігаючи, як щоразу орда приганяла полонених українців, дивувався, звідки їх стільки береться і чи взагалі є ще люди на Україні. Український народ не корився загарбникам.Селянин у ті часи не виходив на поле без зброї. День і ніч на високих могилах в степу чатували козаки, які, побачивши на небокраї ворога, миттю запалювали давно готові багаття. Побачивши палаюче вогнище попереду себе, вартовий, що чергував на дальшій могилі, запалював свою ватру і т.д., так що за якусь годину весь край знав: ідуть татари (чи турки).Першим бастіоном, яким приймав на себе найміцніші удари хижих орд, була Запорозька Січ. Відважні козаки-запорожці мужньо захищали рідний край, відганяли орду на південь, а то й не раз на своїх невеликих човнах сміливо вирушали до ворога «в гості»: перепливали Чорне море і, тяжко заплативши ворогові за наругу над трудовим людом, визволяли побратимів з неволі.Історія України знає немало таких відчайдушних морських походів козаків у Варну, Ізмаїл, Килію, Каффу, Сінеп і навіть Константинополь. Турки страх як боялись цих походів і, щоб перешкодити їм, перегороджували гирло Дніпра залізними ланцюгами. Але хоробрі лицарі долали і такі перепони і не раз примушували турецького султана панічно покидати свою столицю.Їх перевагою була нечувана хоробрість і раптовість. Перетворивши свої човни на підводні, вони підпливали під водою до самого берега ворожого міста і спадали на турків як сніг на голову, вбивали військових, руйнували фортеці, підпалювали місто, Визволяли своїх співвітчизників і з багатою здобиччю поверта лися на Батьківщину. Один з таких походів і зобразив Шевченко в поемі «Гама лія ».4. Літературний монтаж «Рекламний ролик» на поему «Іван Підкова» Т.Г.Шевченка.Підготовка до морського походу козаків. 5. Словникова робота Великий Луг — назва дніпровських плавнів, де була розта шована Запорозька Січ. Байдак — запорозький човен.Хортиця — острів на Дніпрі, територія Запорозької Січі. Таляр, дукат — грошові одиниці того часу. Яничари — гвардія турецького султана.Баша, Або Паша, — турецький воєначальник, вельможа. Бусурман — людина не християнського вірування, магоме танин.Хурдига — тюрма.Курінь — житло запорозької сотні. Галата — частина Стамбула.Ралець — подарунок. 6. Монтаж — інсценізація поеми (заздалегідь готують чотири учні; двоє вивчають напам’ять сюжетну канву, епічну частину поеми; останні — пісні запорожців) 7. Запитання до учнів • До кого і за чим звертаються невільники? • Який вимальовується образ «нашої України» у плачі співі?• Які сили природи допомагають козакам, а які — шкодять? Чому?• Прокоментуйте діалог Чорного моря з Босфором. • З якою метою козаки здійснили морський похід?• Поясніть, як автор ставиться до зображеної події та героїв. Доведіть свою думку.Кому з героїв симпатизуєте ви? Чому?8. Коментування поеми Складання сюжетного алгоритму поеми.• Пісня невільників українців, що страждають у турецькому ярмі. • Сталося «чудо»: природа допомагає скривдженим.• Бойовий клич січового козацтва, а не плач сердег невільників. • Розмова моря з протокою.• Кривава битва. • Повернення козаків додому. • Хвалебна пісня Гамалії.9. Поглиблення знань з теорії літератури (див. додаток) III. Закріплення Вивченого Матеріалу 1. Визначити тему та ідею поеми Тема — правдивий, хоч і романтичний показ героїчного мор ського походу запорожців під отамуванням Гамалії в Туреччину з метою визволення співвітчизників і помсти за криваво розбій ницькі напади на Україну татарських і турецьких диких орд. Ідея — схвалення визвольних походів козаків, оспівування їх волелюбності, мужності і побратимства. 2. Виступ учня літературознавця У 1842 році (ще до видрукування поеми) невідомий художник створив велику кольорову картину, яку ще й зараз дехто приписує Шевченкові.Репродукція цієї картини є в кожному «Кобзарі». Прокоментувати її можна так: «На картині розгніване море, хви лі гори, а посеред розбурханої стихії козацький човен, на кормі якого в дещо неприродній позі в яскравому одязі стоїть Гамалія. З виразу обличчя і постаті дихає сила і нескоримість.Козаки, що позаду його, спокійні, їх не лякає грізне море». 3. Робота за репродукцією картини С. Васильківського «Козаки в степу» • Визначити, якій темі ця картина присвячена. • Що є тематичним центром картини.• Зробити словесний опис козаків.• Що зображено на передньому плані? • Що зображено на другому плані? • Який загальний фон картини?• Чим вона приваблює? • Які думки виникають під час її перегляду?4. Оцінювання III. Домашнє Завдання 1. Знати біографію Т. Шевченка.Уміти переказувати поему. 2. Скласти міні висловлювання «Образ отамана Гамалії».Додаток Поема (від грец. — творіння) — невеликий за обсягом віршо ваний твір, в якому зображуються видатні події минулого й су часного, уславлюються люди з незвичайною долею, сильним, ге роїчним характером. У поемі наявний сюжет з усіма притаманними йому елемен тами.Основних персонажів два три, час дії нетривалий. Можна сказати, що поема — віршоване оповідання.Віршова форма надає звучанню тексту поеми більшої підне сеності, урочистості, схвильованості. Цьому сприяє також інтен сивне використання зображувально виражальних засобів, що ха рактерне для лірики.Від епосу такі ознаки: розповідь про події; зображення пер сонажів через вчинки, поведінку тощо; описи. Ліро епічні твори, як і епічні, діляться на жанри за обсягом та докладністю зображення; малі форми — балада, легенда, спі вомовка; середні — поема; великі — роман у віршах.Жанрові форми ліро епічної поеми: • історична; • сатирична; • філософська.